نرده و پرچین چوبی

از نرده های چوبی میتوان جهت حریم بندی و حصار دور باغ و باغچه و همچنین مرزبندی برای حیوانات مزرعه استفاده کرد

نمایش یک نتیجه